Utbildningar i Göteborg och Stenungsund

Munkeröds Utbildningscenter finns i Göteborg och Stenungsund. Utbildningarna är förlagda i trivsamma lokaler med familjär stämning. I Stenungsund är närheten till skog och mark är värdefull då naturen är en given inspirationskälla för blivande florister. På utbildningsorterna Göteborg är närheten till Partihallarna, där all grossistförsäljning av blommor sker, en av inspirationskällorna. Boende kan ordnas i Stenungsund.