Vårterminen 2018

Vårterminen börjar den 8 januari 2018.
Sportlov 12 - 16 (v.7) februari. 
Påsklov 2 - 6 (v.14) april.
Helgdagar/lovdagar: 30 april, 1 maj, 25 maj, 6 juni.
Studentexamen är det den 12 juni.

Höstterminen, 2018