Gymnasiet - introduktionsprogram

Introduktionsprogram om det saknas fullständiga betyg

Preparandutbildning

För dig som saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs för behörighet till de nationella programmen. Utbildningen anpassas individuellt för eleven. Syftet är att eleven under ett år ska läsa in behörigheten till ett visst nationellt program.

Programinriktat individuellt val/PRIV

På Munkeröds Utbildningscenter har du möjlighet att påbörja studierna på vårt nationella yrkesprogram även om du saknar behörigheten. För att kunna söka måste du vara godkänd i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion

Om du saknar godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska eller matematik för behörighet till vårt yrkesprogram eller introduktionsprogram/PRIV.

Individuellt alternativ

Syftet med individuellt alternativ är att förbereda eleven för yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller för arbetsmarknaden. Elever som saknar betyg för ett yrkesprogram är behöriga för individuellt alternativ. Programmet utformas individuellt för varje enskild elev utifrån elevens behov och förutsättningar.

Språkintroduktion

Programmet riktar sig till invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige och ger en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att möjliggöra att fortsätta till gymnasiet eller annan utbildning.

Läs mer om språkintroduktionen här

Om studierna

Du läser alla kurser tillsammans med de andra i klassen samtidigt som du läser för godkänt betyg i grundskolekursen, kursen som saknas för behörighet. Är du flitig och lyckas bra med dina studier så har du möjlighet att bli klar på tre år precis som dina kompisar, men du kan också förlänga din utbildning med en eller två terminer för att hinna bli godkänd i alla gymnasiekurser. Till programmet söker du via Gymnasieantagningen.

Ladda hem programinformation här

Läs mer om utbildningarna: