Kreditvärdighet för Munkeröds Utbildningscenter

Det har varit mycket skriverier, diskussioner, skandaler m.m. i olika medier gällande trovärdigheten för dagens skolor. Vi vill helt kort och koncist belysa vår skola.

Munkeröds Utbildningscenter har Sveriges högsta kreditvärdighet vilket tilldelas med AAA. Skolan drivs av samma ägare sedan starten 1991. Vi har inga riskkapitalägare. Det är viktigt för oss att investera i skolan. Detta märks speciellt på gymnasieutbildningen genom att vi har satsat mycket på bra utbildning, fina lokaler, bra mat till eleverna (eget kök), riktig skolhälsovård, speciallärare och stödundervisning för alla elever som behöver. Vi arbetar med långsiktighet och inte kortsiktiga vinster.

Se artikel i GP utgiven 19 augusti 2013.