Yrkesvuxutbildning mot florist

Ibland kan kommunen gå in och köpa upp en enskild plats på vår floristutbildning. Då ingår nationella kurser och man går yrkesvuxutbildning mot florist. Intresseanmälan ställs till din kommunala vuxenutbildning på din hemort. Till din intresseanmälan skall bifogas slutbetyg från gymnasiet och/eller andra betyg. Uppgift om din ställning på arbetsmarknaden (om du har arbete eller är arbetslös). Du skall också bifoga ett personligt brev som anger skäl för att gå utbildningen.

Hela yrkesvuxutbildningen ligger på 2 terminer. Man går tillsammans med övriga deltagare på grundutbildningen och påbyggnadsutbildningen.

Ladda ner intresseanmälan, Yrkesvux