Inspirationsdagar med Nicklas Jensen

Vuxenutbildningen i Göteborg hade ett par inspirerande och givande dagar med Nicklas Jensen. Förutom blomsterkreatör så är Nicklas tävlingledare, arrangör och domare. Han gick igenom "nycklarna" till framgång som florist. Vi fick mer insikt i bedömningsgrunderna vid floristtävlingar med mycket mer. Kort sagt, de tre dagarna var ett mycket värdefullt tillskott för våra floriststuderanden.