Love Passion and Fashion

Påbyggnadseleverna i Stockholm hade förmånen att få vara med bakom "kulisserna" på blomsterdemonstrationen Love Passion and Fashion i Årsta, Stockholm. De assisterade Annette von Einem och Per Benjamin och fick vara med om flera spännande tekniker och konstruktioner som man bara kan drömma om. Fantastiska brudbuketter skapades som visades som en modevisning. Vi höll på i fyra dagar. Inbjudna till demon var folk från branschen, florister och blomsterhandlare. Stort Tack Annette och Per. Tack också till floristiskcoaching. Det var en riktigt skapande "blomsterupplevelse".