Ansökan

Alla elever i Göteborgsregionen/GR söker till gymnasiet via Indranet, ett nätverksbaserat system. Bor du utanför regionen söker du via din studie- och yrkesvägledare eller hemkommun som skickar vidare ansökan till Gymnasieantagningen i Göteborg. Du får söka gymnasieutbildning till och med det år du fyller 19 år och inte har en avslutad gymnasieutbildning sedan tidigare.

INFÖR OMVALET

Tag kontakt med din studie-och yrkesvägledare om du vill göra ett omval.

ANTAGNINGSBESKED

Preliminärt antagningsbesked, som grundar sig på höstterminens betyg brukar vara klart i april. Obs att ingen preliminärantagning sker till Introduktionsprogrammen.

Definitiva antagningen brukar vara klart i slutet av juni.

STUDIEVÄGSKODER

  • Hantverksprogrammet - Florist: HVFLO
  • Hantverksprogrammet - Lärling - Florist: HVFLO0L
  • Estetiska programmet - Bild och formgivning: ESBIL
  • Introduktionsprogram: IM
    - Individuellt alternativ, Allmän IMA allm
    - Språkintroduktion IMS
    - Yrkesintroduktion mot HAntverksprogrammet IMYHV (G)
Ladda ner ansökan här