Ansökan

Alla elever i Göteborgsregionen/GR söker till gymnasiet via Indranet, ett nätverksbaserat system. Bor du utanför regionen söker du via din studie- och yrkesvägledare eller hemkommun som skickar vidare ansökan till Gymnasieantagningen i Göteborg. Du får söka gymnasieutbildning till och med det år du fyller 19 år och inte har en avslutad gymnasieutbildning sedan tidigare.

INFÖR OMVALET

Tag kontakt med din studie-och yrkesvägledare om du vill göra ett omval.

ANTAGNINGSBESKED

Preliminärt antagningsbesked, som grundar sig på höstterminens betyg brukar vara klart i april. Obs att ingen preliminärantagning sker till Introduktionsprogrammen.

Definitiva antagningen brukar vara klart i slutet av juni.

STUDIEVÄGSKODER

 • Hantverksprogrammet - Florist: HVFLO
 • Hantverksprogrammet - Lärling - Florist: HVFLO0L
 • Estetiska programmet - Bild och formgivning: ESBIL
 • Introduktionsprogram:
  - Preparandutbildning - Florist och Bild och formgivning: IMPRE
  - Programinriktat individuellt val - Florist: IMPROHV
  - Yrkesintroduktion - Florist: IMYRKHV
  - Språkintroduktion - IMSPR
  - Individuellt alternativ - IMIND
Ladda ner ansökan här