Grundutbildning

Florist/blomsterdekoratör - kursstart vår och höst

Vår skola satsar på många veckors floristutbildning som är lärarledda. Grundutbildningen är på nybörjarnivå och av grundutbildningens 20 veckor ligger 6 veckor som praktik. Under utbildningen lär du dig grunderna i blomsterbinderi, anpassat till det dagliga butiksarbetet. Genom att praktik ingår så skapar du redan under utbildningen kontakter mot branschen.

Vi har oftast flera grupper inne på skolan. Ibland är det så många som 3 grupper inne. Varje grupp har sin egen floristlärare. Att vi har flera floristlärare och många lärarledda lektioner är positivt ur många aspekter.
Det ger en stor grundkompetens inom floristutbildningen och en möjlighet för eleven att få en ökad personlig utveckling. Flera grupper inne på skolan ger möjlighet att ta del av det skapande som de olika grupperna gör. Att till exempel få ta del av påbyggnadens arbeten ger ett tillskott i både din kunskaps- och idébank. Det bidrar också till att bygga upp sitt nätverk inom branschen.  Lokalerna är stora och ger utrymme för att göra verklighet av sina idéer och bygga upp samt exponera olika binderier i de miljöer som skapas.

Vår blomsterskola följer Skolverkets nationella kursplaner. Du läser tre nationella kurser á 200 p. I utbildningen ligger också lokala kurser. Våra lokala kurser breddar din kompetens mot ditt kommande yrkesliv.

Hos oss kan du välja att studera till florist under heltid eller deltid. Deltidsutbildningen ligger på 60%. Då går man 3 dagar/veckan. Fördelen är att du kan arbeta under tiden.

Utbildningen ger en god förberedelse för yrkeslivet, genom att värna om traditionellt hantverkskunnande och samtidigt integrera nya tekniker, arbetssätt och arbetsformer. Den ger dig även grundläggande kunskaper i botanik, marknadsföring och företagsekonomi. Under praktiken i blomsteraffär får du förståelse för de dagliga rutinerna, t.ex. försäljning, service och orderhantering. Du behöver inte ha några förkunskaper för att söka utbildningen.
Gästföreläsare: Niklas Jensen.

Se mer bilder från floristutbildningen.

Det här får du lära dig

Under utbildningen får du lära dig det mesta som du behöver veta för att du skall känna dig kompetent i ditt arbete med blommor.

 • Buketter och dekorationer
 • Bröllops- och begravningsbinderier
 • Varuhantering av snittblommor
 • Skötsel av de i handeln vanligaste krukväxterna samt svenska och botaniska namn på dessa
 • Snittblommors skötsel och hantering
 • Emballering av snittblommor och krukväxter
 • Butiksekonomi
 • Snabbtextning
 • Exponering

Mer information om utbildningen, priser m.m.

När du beställer informationen via länken så hittar du mer information om floristutbildningen, kursavgift m.m.
Beställ information

Kurser under grundutbildningen

Florist 1, 200 p
Florist 2, 200 p
Florist 3, 200 p
Material och miljö, 50 p av 100 p
Under utbildningen ingår också lokala kurser i företagsekonomi, exponering och textning. Våra lokala kurser breddar din kompetens mot ditt kommande yrkesliv.

Kursstarter i Göteborg:

Heltid

 • 20 januari 2020
 • 10 augusti 2020
 • 18 januari 2021
 • 9 augusti 2021
 • 17 januari 2022
 • 8 augusti 2022

Deltid

 • 16 september 2019 pågår
 • 14 september 2020
 • 13 september 2021
 • 12 september 2022

Vi följer Skolverkets nationella kursplaner. Efter genomförd utbildning får du intyg och diplom.

Floristlärarna som undervisar i hantverksteknik har utbildning och lång erfarenhet inom branschen. Flera har haft egen blomsterbutik. I vissa ämnen har vi gästföreläsare.