Påbyggnadsutbildningen- där du ökar och fördjupar ditt binderi

Vår skola satsar på många veckors floristutbildning som är lärarledda. Av påbyggnadsutbildningens 20 veckor ligger 5 veckor som praktik i blomsteraffär.
Här avslutar du din floristutbildning med bland annat kunskaper i de övriga fyra stilarterna. Vi lägger stort fokus på materialkombinationer för att uppnå en hög och professionell hantverksnivå.
Efter påbyggnadsutbildningen har du hela floristutbildningen.
Du har fått en bred kompetens och du kan arbeta självständigt. Vi har oftast flera grupper inne på skolan. Ibland är det så många som 3 grupper inne. Varje grupp har sin egen floristlärare.
Att vi har flera floristlärare och många lärarledda lektioner är positivt ur många aspekter. Det ger en stor grundkompetens inom floristutbildningen och en möjlighet för eleven att få en ökad personlig utveckling.
Flera grupper inne på skolan ger möjlighet att ta del av det skapande som de olika grupperna gör.
Att ta del av varandras arbeten ger ett tillskott i både din kunskaps- och idébank.
Det bidrar också till att bygga upp sitt nätverk inom branschen.
Lokalerna är stora och ger utrymme för att göra verklighet av sina idéer och bygga upp samt exponera olika binderier i de miljöer som skapas.
Gästföreläsare: Niklas Jensen.

Du läser fem nationella kurser. Under påbyggnaden ingår också lokala kurser. Våra lokala kurser breddar din kompetens mot ditt kommande yrkesliv.

Du lär dig att:

 • Utnyttja både radiell och parallell gruppering inom de olika binderistilarna
 • Analysera material efter form, linje, färg och textur
 • Anpassa stilart till val av blommor
 • Anpassa stilart till val av blommor
 • Skapa färgklanger och kontrastverkningar
 • Utveckla en känsla för proportion, helhet och stil

Vi går igenom:

 • Svenska och botaniska namn på de i handeln förekommande snittblommorna och deras skötsel
 • Temaexponering
 • Kalligrafitextning
 • Butiksekonomi och budgetering
 • Marknadsföring/företagsekonomi
 • Kultur- och stilhistoria

Vi arbetar med de fem stilarterna:

Dekorativ stil, Formarbeten, Formal - linjär stil, Vegetativ stil och Transparent stil

Kurser under påbyggnadsutbildningen

Florist 4, 200 p
Florist 5, 200 p
Florist 6a, 100 p
Material och miljö, 50 p av 100 p
Inköp 1, 100 p
Under påbyggnaden ingår även lokala kurser inom exponering och textning. Våra lokala kurser breddar din kompetens mot ditt kommande yrkesliv. Vi följer Skolverkets nationella kursplaner.

Kursstarter i Göteborg:

 • 21 januari 2019  Heltid pågår
 • 5 augusti 2019, Heltid
 • 20 januari 2020, Heltid
 • 10 augusti 2020, Heltid

Deltid

 • 5 augusti 2019 Deltid
 • 10 augusti 2020 Deltid

Se fler bilder från floristutbildningen.

Beställ information

Inspirationsresa

Under påbyggnadsutbildningen har våra elever möjlighet att åka med på en tre dagars inspirationsresa till blomsterriket Aalsmeer i Holland. Blommor från hela världen alla hörn transporteras till Aalsmeer. Härifrån distribueras blommorna vidare till grossisterna.
Syftet med resan är att ytterligare bredda din kompetens och ge dig större inblick i hur florister och grossister arbetar i andra länder. Florist är ett internationellt yrke och allt fler väljer att arbeta utomlands. Bilden till höger är från en rosodling i Holland.

Se fler bilder från Hollandsresan våren 2016.